Finansinės ir mokesčių konsultacijos

Tai bene svarbiausias įmonės valdymo elementas, nusprendžiantis kaip efektyviai valdyti turimus pinigus, kaip juos tinkamai išleisti bei kaip jų gauti. Todėl logiška, kad skaičiuojant ir valdant finansus labai svarbu, kad būtų pritaikomi ekonomikos principai.

Tipinė ir dažnai smulkųjį bei vidutinį verslą į krizę pastūmėjanti klaida – įmonės finansininkų (buhalterių) gebėjimų stoka susieti buhalterinės apskaitos duomenis su pagrindiniais įmonės veiklos rodikliais. Todėl suprantama, kad dažnam įmonės vadovui tai tampa esminiu ribojimu siekiant efektyviai valdyti įmonės finansinius srautus vengiant ženklių verslo proceso organizavimo rizikų.

UAB Capital Finance jums padės perskaityti buhalterinius skaičius juos susiejant su esminiais jūsų įmonės veiklos parametrais. Todėl bus atliekami veiksmai pagal kiekvieno kliento poreikius:

  • atliekama išsami ir kvalifikuota įmonės finansinių srautų valdymo ir kontrolės proceso analizė;
  • įvertinamas ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių srautų valdymo strategijos pagrįstumas ir efektyvumas. Jeigu jo nėra, kartu su įmonės vadovu, jis yra parengiamas;
  • identifikuojamos pagrindines įmonės ekonominės veiklos sritys, kurių analizė leidžia detaliau ir išsamiau įvertinti Jūsų įmonės veiklos riziką;
  • siekdami ilgalaikės strateginės partnerystės ir efektyvaus bei produktyvaus rezultato tapsime ilgalaikiais Jūsų partneriais konsultuojant strateginiais finansų valdymo klausimais;
  • Vienas pagrindinių įmonės  strateginio finansų valdymo tikslų – patenkinti klientų poreikius gaunant teisingą informaciją apie įmonės ar organizacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.