Vidaus auditas

Daugelis įmonių ir organizacijų pripažįsta audito būtinybę ir naudą, kadangi auditas yra svarbus tolimesnėms verslo plėtros galimybėms bei įmonės finansinės padėties stabilumui.

UAB “Capital Finance” bendradarbiauja su profesionaliais audito konsultantais, kurie gali Jums pasiūlyti audito ir su auditu susijusias paslaugas:

  • finansinės atskaitomybės ir veiklos auditas (privataus ir viešojo sektoriaus);
  • apskaitos skyriaus funkcijų auditas;
  • detalus mokestinis / finansinis / veiklos patikrinimas (angl. Duediligence);
  • kliento mokestinės bazės analizė ir mokesčių planavimas;
  • pridėtinės vertės mokesčio grąžinimai iš vietinių biudžetų bei kitų ES šalių.

Atminkite, kad auditas – Jūsų įmonės finansinių ataskaitų patikimumo garantas. Norėdami gauti pasiūlymą audito paslaugoms, jau šiandien kreipkitės į mus.