Finansai, planavimas, analizė, kontrolė, raportavimas

  • Analizuojame klientų ekonominę veiklą ir finansines ataskaitas, pateikiame įžvalgas;
  • Renkame klientų veiklos duomenis ir rodiklius, juos apdorojame, sisteminame, analizuojame, teikiame išvadas ir pasiūlymus rezultatų gerinimui
  • Palaikome ir koordinuojame periodo užbaigimo procesus ir užtikriname, kad įvairios ataskaitų teikimo sistemos ir pirminiai duomenys būtų tikslūs ir suderinti.
  • Padedame sukurti ir pateikti patogias, informatyvias ataskaitas ir pažangias informacijos suvestines.
  • Sukuriame vidaus kontrolę ir veiklos politiką bei procedūras
  • Planuojame biudžetą, pinigų srautus ir atliekame jų vykdymo kontrolę
  • Atliekame projektų finansinį vertinimą