Mokesčiai

  • Mokesčių apskaičiavimas ir mokestinių deklaracijų rengimas ir teikimas
  • Apskaičiuotų mokesčių patikrinimas
  • Mokestinių rizikų identifikavimas ir rekomendacijos dėl jų sumažinimo
  • Mokesčių sutaupymo galimybių įvertinimas
  • Gyventojų apmokestinimas ir mokesčių deklaravimas